Дипломни работи випуск 2021


 1. 1. Всички дипломанти трябва да попълнят най-късно до 26.10.20 г. в 17.00 часа следната онлайн форма с информация за обсъжданите работни теми за дипломна работа. До тази дата трябва задължително дипломантът да има яснота за поне една тема за дипломна работа.

 1. 2. Всички ученици от 12. клас следва да участват в среща за обсъждане на подадените работни теми за дипломна работа на 27. и 29. октомври. На срещите учениците ще получат обратна връзка за заявените от тях теми за дипломна работа. Срещите ще се проведат по следния график:
 • За специалност "Системно програмиране" с Емил Гоцев, Христо Стефанов и Радослав Аспарухов:
  • 12. в клас - във вторник (27.10.) от 19:30, online; 
  • 12. б клас - във вторник (27.10.) от 20:00, online; 
  • 12. а клас - в четвъртък (29.10.) от 19:00, online.                                 
 • За специалност "Компютърни мрежи" с доц. д-р инж. Стела Стефанова и маг. инж. Радостина Герчева:
  • 12. г клас - във вторник (27.10.) от 19:00 в 8.2.4. каб., 8 блок ТУ, присъствено.
 1. 3. Всички дипломанти трябва да подадат хартиено заявление до директора на  ТУЕС по образец за тема за дипломна работа до 5. ноември
 2. Заявления ще се приемат в 8.4.3.1 кабинет на 8 блок от 09.30 до 16.30 часа на дати от 03.11.20 г. до 05.11.20 г. Отговорниците на класовете да съберат заявленията с личен подпис на дипломанта и да ги предадат групово за целия клас.

 1. 4. Всички дипломанти трябва да изпратят задание по образец на дипломната работа по електронен път до 10. ноември, като по-детайлни инструкции ще получат по време на срещите. 
 2. Дата на възлагане: 10.11.2020г. Дата на предаване: 10.02.2021г.

 1. 5. Всички дипломанти трябва да подадат задание по образец на дипломната работа на хартиен носител с подпис от дипломния ръководител до 15. Ноември
 2. Заданията ще се приемат в 8.4.3.1 кабинет на 8 блок от 09.30 до 16.30 часа на дати от 10.11.20 г. до 13.11.20 г. Отговорниците на класовете да съберат заданията с личен подпис на дипломанта и дипломния ръководител  и да ги предадат групово за целия клас.


 1. Образци на заявление и задание за дипломна работа, както и изисквания за оформление на дипломната работа и процедурата по защитата ѝ, ще намерите в този документ.
 1. Спазването на зададените срокове е задължително!

 1. При въпроси за специалност “Компютърни мрежи” можете да се обръщате към: 
 2. Стела Стефанова (sstefanova@elsys-bg.org) и Радостина Герчева (rgercheva@elsys-bg.org);
 3. При въпроси за специалност “Системно програмиране” можете да се обръщате към:
 4. Емил Гоцев (egotsev@elsys-bg.org) и Христо Стефанов (hstefanov@elsys-bg.org).