Есенна ваканция


Есенната ваканция 
за учениците от ТУЕС към ТУ-София е от 30.10.2020 г. до 2.11.2020 г. включително.