Начало на втори учебен срок

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването, от 4. февруари 2021 г. (четвъртък) до 17. март 2021 г. (сряда), присъствено в класните стаи се връщат част от учениците, по следния график:

    От 4. февруари 2021 г. до 17. февруари 2021 г.:
        - присъствено – учениците от 8. и 12. клас;
        
- дистанционно в електронна среда – учениците от 9., 10. и 11. клас.

    От 18. февруари 2021 г. до 2. март 2021 г.:
        - присъствено – учениците от 10. и 11. клас;
        
дистанционно в електронна среда – учениците от 8., 9. и 12. клас.

    От 4. март 2021 г. до 17. март 2021 г.:
        - присъствено – учениците от 9. и 12. клас;
        
дистанционно в електронна среда – учениците от 8., 10. и 11. клас.


През втория учебен срок на учебната 2020/2021 г. учениците от ТУЕС са разпределени по смени така:
    - I смяна  – 8., 10. и 12. клас
    - II смяна – 9. и 11. клас

Присъственото обучение ще се провежда в:
    - 9.блок на ТУ-София, кв. Дървеница - за 8., 9. и 10. клас;
    - 8.блок на ТУ-София, кв. Дървеница - за 11. и 12. клас


Разпределение по кабинети за периода 4.02.2021 г. – 17.03.2021 г.:

9.блок

8.а - 9125 9.а - 9125 10.а - 9125
8.б - 9221 9.б - 9221 10.б - 9221
8.в - 9223 9.в - 9223 10.в - 9223
8.г - 9202 9.г - 9202 10.г - 9202

8.блок

11.а - 8-3.4 12.а - 8-3.4
11.б - 8-3.5 12.б - 8-3.5
11.в - 8-4.1 12.в - 8-4.1
11.г - 8-2.4 12.г - 8-2.4

Изключение прави провеждането на часовете по специалните предмети в кабинети 9222, 9224, 9219, 10402, съгласно посоченото в учебното разписание за втори срок.


ВНИМАНИЕ!

Всички ученици, когато се обучават присъствено, задължително трябва да бъдат с маски в класните стаи и в сградите в ТУ-София.

Учебната седмица, включваща 4.02.2021 г. е нечетна!
Учебната седмица от 8.02.2021 г. е четна!

Учебната програма може да я намерите тук.