Предаване на дипломни работи


Дипломантите от 12 клас трябва да получат подписаните задания на дипломната работа срещу подпис от 15.02.21 г. до 17.02.21 г., докато са в присъствена форма на обучение, от дирекцията в 8. блок на ТУ-София.

Заявление за удължаване на срока за предаване на дипломната работа