Промяна в учебното разписание за втори срок


Нанесени са промени в учебното разписание за втори срок, които влизат в сила от понеделник, 8.02.2021 г.