Учебна програма за втори срок


Разписанието на учебната програма за втория срок на учебната 2020/2021 година влиза в сила от 04.02.2021 година.

Учебната седмица, включваща 4.02.2021 г., е нечетна!
Учебната седмица от 8.02.2021 г. е четна!

Всички ученици, когато се обучават присъствено, задължително трябва да бъдат с маски в класните стаи и в сградите в ТУ-София.