Ред и условия за прием

За учебната 2021/2022 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

 • Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
 • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици

В ТУЕС към ТУ–София няма свободни места за прием на ученици в 8. клас. В случай, че възникнат такива, това ще бъде оповестено тук (в сайта), а графикът ще бъде следния:

 • 01.09.2021 г.подаване на необходимите документи (описани по-долу в График на дейностите за 4 етап на класиране)
 • 02.09.2021 г. - обявяване и записване на класираните ученици за свободните места

Подаването на заявления и записването на приетите ученици ще се извършва в 8 блок на ТУ – София, ет. 2, зала 2.4. При записване трябва да се носят всички документи, описани на тази страница в секция Необходими документи при записване, която се намира по-долу.

График на дейностите за 4 етап на класиране
Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2020/2021 г.

Специалности
 • Системно програмиране

  Системно програмиране

  Най-задълбочената училищна програма по програмиране в България, която е незаменим трамплин за всеки с амбиции за кариера в ИТ сектора.

  виж повече
 • Комютърни мрежи

  Комютърни мрежи

  Първата крачка към вълнуващата инженерна професия. Ще учите за проектиране на електроника, комункации, мрежи, роботика и IoT.

  виж повече
Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

 • оценката по български език и литература от националното външно оценяване (БЕЛ от НВО)
 • 3 пъти оценката по математика (Мат от НВО)
 • оценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас (Мат 7кл.)
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7. клас (Физ 7кл.)
Ред и график за кандидатстване

За кандидатсване в ТУЕС към ТУ-София няма отделен приемен изпит.
Кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по:

 • български език и литература - 16. юни 2021г.
 • математика - 18. юни 2021г.

Редът и графикът за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София е съгласно заповедта на Министъра на образованието и науката, определяща  дейностите по приемане на учениците съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Необходими документи при записване

За записването в ТУЕС към ТУ – София са необходими следните документи:

 • Свидетелство за завършено основно образование (завършен 7.клас) – оригинал.
 • Медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри – оригинал.
 • Служебна бележка за резултатите от НВО – оригинал.
 • Две актуални снимки - надписани.
 • 20 лева за изготвяне на пропуск за удостоверяване самоличността на ученика, тениска с логото на ТУЕС за официални събития и застраховка Злополука на учащи“.

Приемът на документи ще се осъществява в работни дни от 8:00 до 18:00 часа на адрес: София, ул. Росарио 1,
Технически Университет, Блок 8, ет. 2, по утвърдения график за всеки етап на класиране.

При подаване на документи за записване в ТУЕС към ТУ–София е необходимо предварително попълване и подписване на следните документи:

 • Заявление за записване в ТУЕС към ТУ-София по образец.
 • Информационна карта с данни за ученика и родителите по образец.
 • След предварително запознаване с раздел „Ученици“ и раздел „Родители“ от Правилника на ТУЕС към ТУ-София.
 • Декларация от родител/настойник по образец.
 • Заявление за участие във втори етап по образец.
  Заявлението се попълва в случай, че не сте класирани по първо желание и желаете да участвате в класирането на втори етап.
 • Предварително запознаване с условията за провеждане на „Зелено училище“ в УСОБ Семково на ТУ-София и попълване на декларация и инструктаж по образец при желание за участие. Декларацията трябва да бъде попълнена предварително. Таксата се заплаща при подаването на документите. Броят на местата е ограничен.
  При промяна на епидемиологичната обстановка в страната ТУЕС към ТУ-София си запазва правото да отмени провеждането на „Зелено училище“ и да възстанови внесените суми на учениците.
График на дейностите за 4 етап на класиране

График на дейностите по приемане на учениците от 4 етап на класирането за учебната 2021/2022 г. в Технологично училище ''Електронни системи'' към ТУ - София

 • 03.08.2021 г. от 9.00ч. до 16.00ч. - подаване на заявления за класиране на кандидатите по бал и желание съгласно разпоредбите на Наредба №10/1.09.2016 г. поради свободно място
 • 04.08.2021 г. до 16.00ч. - обявяване и записване на класираните ученици за свободните места.
 • 05.08.2021 г. до 15.30ч. - подаване на заявления за класиране на кандидатите по бал и желание съгласно разпоредбите на Наредба №10/1.09.2016 г. поради изтеглени документи
 • 05.08.2021 г. след 16.00ч. - обявяване на класираните ученици за свободните места.
 • 06.08.2021 г. от 9:00 до 12:00ч. - записване на класираните ученици

Подаването на заявления и записването на приетите ученици се извършва в 8 блок на ТУ – София, ет. 2, зала 2.4. При записване трябва да се носят всички документи, описани на тази страница в секция „Необходими документи при записване“.

Необходими документи за участие в 4 етап на класиране:

 • Заявление до директора на ТУЕС към ТУ - София за участие в 4 етап на класиране по образец;
 • Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО.
 • Оригинал на служебна бележка за резултатите от НВО.
 • 05.08.2021 г. до 15.30ч. - подаване на заявления за класиране на кандидатите по бал и желание съгласно разпоредбите на Наредба №10/1.09.2016 г. 
 • 05.08.2021 г. след 16.00ч. - обявяване на класираните ученици за свободните места.
 • 06.08.2021 г. от 9:00 до 12:00ч. - записване на класираните ученици
 • 05.08.2021 г. до 15.30ч. - подаване на заявления за класиране на кандидатите по бал и желание съгласно разпоредбите на Наредба №10/1.09.2016 г. 
 • 05.08.2021 г. след 16.00ч. - обявяване на класираните ученици за свободните места.
 • 06.08.2021 г. от 9:00 до 12:00ч. - записване на класираните ученици
Контакти

адрес: София, 1750, ж.к Младост-1, ул "Владимир Пашов" 2 (до УМБАЛ "Св. Анна")

адрес: София, ул. Росарио 1, Технически Университет Блок 8, 9 ( ВРЕМЕНЕН, поради ремонт на сградата на ТУЕС )
е-mail: tues@elsys-bg.org

Директор: 
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова