Преподавателски екип

Преподавателският екип на Технологично училище "Електронни системи" (ТУЕС) към Технически университет - София е съставено както от дългогодишни преподаватели, така и от млади специалисти. Специалният статут на ТУЕС като интегрирана професионална гимназия в структурата на ТУ-София позволява част от предметите да се водят от университетски преподаватели. Голямо предимство за учениците е също това, че специалните предмети в ТУЕС се водят до голяма степен от преподаватели-практици от ИКТ бизнеса, които работят в областта, която преподават.

 • Стела Стефанова

  Директор и преподавател по "Автоматизация на проектирането в електрониката", "Компютърни мрежи" и "Глобални мрежи"
  • Научни титли/званиедоцент, доктор
  • Образованиевисше - специалност "Съобщителна техника", Висш машинно-електротехнически институт (Технически университет), София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1993 г.
  • Квалификацияинженер-специалист по "Приложна математика", инструктор на експертно ниво и ръководител на Cisco академия


 • Лидия Иванова

  Заместник-директор и преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: висше - специалност "Математика", специализация "Математическо моделиране", Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989 г.